Zubní Péče Plus

Jan, 19 2024

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám poskytujete při používání našeho webu Zubní Péče Plus a zavazujeme se chránit Vaše soukromí. V této Zásadě ochrany osobních údajů popisujeme, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi zacházíme a jaké jsou Vaše práva. Tento dokument rozumíme jako naši závaznou smlouvu s Vámi, která definuje, jak ochráníme Vaše osobní údaje a zajistíme jejich bezpečnost.

Vybíráme a zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně, ale neomezeně na, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato Zásada ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našeho webu khel-zubni.cz a jakýkoli jiný způsob, jímž s námi komunikujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme různé typy informací za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezené na Vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo, adresa pro doručování a jakékoli další údaje, které nám poskytnete při komunikaci, registraci na webu nebo při využití našich služeb.

Zároveň shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jaký obsah Vás zajímá nebo jaké stránky navštěvujete. Tyto informace nám pomáhají lépe porozumět Vašim potřebám a přizpůsobit naše služby tak, aby plně vyhovovaly Vašim požadavkům.

Účel shromažďování údajů

Údaje, které o Vás shromažďujeme, nám umožňují poskytovat, provozovat a vylepšovat naši webovou platformu Zubní Péče Plus. Tato data využíváme například pro komunikaci s Vámi, poskytování personalizovaného obsahu či analýzu využívání našeho webu za účelem jeho dalšího vylepšování.

Kromě toho mohou být Vaše údaje využívány k ochraně Vašeho účtu před podvodnými aktivitami, ke zpracování Vašich požadavků, odpovědí na dotazy a poskytování podpory.

Práva uživatelů

Jako uživatel našeho webu máte řadu práv souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoliv požádat o přístup k Vašim údajům, opravu nebo smazání údajů, omezení jejich zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů. K realizaci těchto práv nás prosím kontaktujte pomocí emailové adresy [email protected].

Jsme zavázáni chránit Vaše osobní údaje a zajistit jejich bezpečné zpracování. V případě jakýchkoli otázek nebo obav týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte majitele webu:

  • Jméno vlastníka: Elara Whitlock
  • Adresa: 64 Sandgate Rd, Brighton BN1 6JQ, UK
  • Email: [email protected]