Zubní Péče Plus

Jan, 19 2024

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zavazujeme chránit vaše osobní údaje a zacházet s nimi s nejvyšší možnou péčí. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze s vaším výslovným souhlasem a používány výhradně pro účely, které jsou jasně definovány při jejich shromažďování. Tento dokument poskytuje komplexní informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, jak je chráníme a jaké jsou vaše práva ohledně vašich údajů. Respektujeme vaše právo na informace, přístup, opravu a vymazání vašich osobních údajů. Dokládáme vysokou úroveň transparentnosti o tom, jak s vašimi daty nakládáme, a zaručujeme jejich ochranu před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo ztrátou.

Shromažďování a použití osobních údajů

Zaznamenáváme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete při interakci s naším webem, ať už jde o registraci na stránce, odběr newsletteru či při použití online formulářů. Shromažďované informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště a ostatní údaje, které jsou relevantní pro poskytované služby. Používáme tyto údaje pro zlepšení kvality našich služeb, pro komunikaci s vámi, informování o novinkách, či pro marketingové účely, vždy s vaším souhlasem.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv vyžádat informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme, žádat o opravu či vymazání osobních údajů, omezit zpracování a vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Také máte právo na přenositelnost údajů. Pro všechny tyto požadavky nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Jsme zde, abychom vám zajistili ochranu vašich osobních údajů a umožnili vám plně využívat vaše práva v souvislosti s ochranou vašich dat.

Kontaktní údaje správce

Za zpracování vašich osobních údajů je zodpovědná Elara Whitlock, s adresou 64 Sandgate Rd, Brighton BN1 6JQ, UK. V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany vašich osobních údajů nebo využití vašich práv prosím kontaktujte správce na e-mailové adrese [email protected].